Inrikestransporter i USA

Publicerad den 13 mars 2018

Det har uppstått en betydande kapacitetsbrist gällande lastbilar för lokaldragning inom USA. Bristen uppstod i samband med implementeringen av ett så kallat ELD-system (Electronic Logging Device). Kontrollsystemet är till för att få en bättre översikt över chaufförernas kör respektive vilotimmar. De åkerier eller chaufförer som inte uppfyller de krav på vilotimmar som reglementet föreskriver, riskerar kännbara påföljder. Tyvärr har detta resulterat i minskad produktivitet och ökad hanteringstid för inlandstransporter. Drabbade kunder informeras direkt vid förseningar.