Nyheter

Strejk i Finland

den 26 november 2019

Sedan den 11 november pågår det strejker i Finland. PAU, Finlands post- och logistikunion, går nu in i en ny tvåveckorsstrejk och flera andra fackförbund genomför stödåtgärder vilket utökar konflikten som påverkar transporterna kraftigt till och från Finland.

Parterna misslyckades med att komma överens under helgen vilket bl. a. får följande effekter:

- Sjömansunionens stödåtgärder gick idag in i nästa fas då finskflaggade fartyg inte lämnar hamn. Detta påverkar både frakt- och passagerarkapaciteten stort.

- AKT Finska Transportarbetarförbundet kommer gradvis att öka sina stödåtgärder

- Kollektivtrafiken i Finland punktstrejkar i 24 timmar

- Luftfartsunionen IAU:s sympatistrejk påverkar Finnair och passagerarflyget kraftigt.

Kunder till NOLA Transport som blir drabbade av detta informeras direkt.


Omcertifiering avklarad

den 24 september 2019
2019 års omcertifiering gick mycket bra och vi är certifierade enligt ISO 14001:2015.

Brexit - NOLA Transport

den 14 mars 2019

NOLA Transport följer och utvärderar löpande Brexit`s potentiella effekter.

 

Tillsammans med våra samarbetspartners planerar vi för de olika scenarios för att kunna erbjuda dig som kund rätt support.

 

Kontakta oss gärna på NOLA Transport om du har några funderingar och frågeställningar.


Kinesiska Nyåret 2019

den 25 januari 2019
Den 5 februari infaller årets kinesiska nyår. I samband med firandet av högtiden stänger stora delar av Kinas produktion och distributions-nätverk ned. En del fabriker, företag och statliga anrättningar håller stängt både veckan innan och veckan efter högtiden. Detta innebär inställda fartygsavgångar samt störningar i trafiker före och efter firandet. Drabbade kunder informeras direkt. 

Julkort 2018

den 21 december 2018
  

Julgåva 2018 - Barncancerfonden

den 20 december 2018

Vi på NOLA Transport väljer även i år att skänka pengar till Barncancerfonden.


Höjd MAUT

den 28 november 2018

Den tyska regeringen har beslutat att höja den tyska vägskatten, Mauten, från den 1 januari med mellan 40 och 85 procent beroende på vilken Euroklass fordonet har. Syftet är att ge ett incitament för att byta äldre bilar mot nya med miljövänligare motorer.


Omcertifiering avklarad

den 19 september 2018
2018 års certifiering gick bra och vi är nu certifierade enligt nya standarden ISO 14001:2015.

Golden Week i Kina

den 14 september 2018
Under första veckan i Oktober infaller Golden Week i Kina. Högtiden är en sammanslagning av flera nationella högtider och innebär att stora delar av transport och tillverkningssektorn håller stängt. 
Flera rederier har aviserat inställda avgångar före, under och efter Golden week. Vilket såklart kraftigt påverkar kapaciteten till och från Kina. 
Kontakta oss om Ni vill ha mer information.

Northern Landtransport AB – GDPR

den 24 maj 2018

Du har säkert hört talas om dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla från den 25 maj. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter.

För oss på NOLA Transport är det naturligt. Vi behandlar data och personuppgifter varje dag för att kunna utföra och säkerställa våra tjänster och transporter till våra kunder.

 

Har du några funderingar eller frågor så vänligen kontakta Magnus Liljeqvist på NOLA Transport

 


 

Äldre nyheter >>