Tyfonen Chanthu

Publicerad den 13 september 2021

Tyfonen Chantu påverkar flera regioner på Kinas östkust, med stängda hamnar och flygplatser som följd. I nuläget är det oklart hur länge hamnarna och flygplatserna kommer hålla stängs pga tyfonen. Men förseningar på fartyg och flygplan är att vänta.