Strejker i Hamburg och Bremerhaven

Publicerad den 10 juni 2022

Idag har det genomförts s.k. punktstrejker av hamnarbetarna i både Hamburgs och Bremerhavens hamnar och att det finns stor risk för ytterligare punktstrejker under de kommande dagarna.

När punktstrejkerna genomförs förväntas de pågå under 4 timmar. Verksamheterna i hamnarna begränsas kraftigt eller stängs ner helt under tiden för strejken.

Bakgrunden till strejkerna är en tvist vid förhandlingar kring kollektivavtalet mellan hamnarbetarnas fackförbund och centralförbundet för de tyska hamnarna. Förhandlingarna mellan parterna förväntas återupptas under morgondagen.

Situationen är sedan länge ansträngd för flera av hamnarna i Europa och risken finns att vidare strejkaktioner sannolikt kommer förvärra det redan ansträngda läget ytterligare med trängsel, förseningar och köbildningar.