Höjd MAUT

Publicerad den 29 november 2023

Tyskland tar ett nytt steg i kampen mot klimatförändringarna genom att skärpa reglerna för vägavgifter. Från och med december införs en CO2-skatt för lastbilar, och från juli 2024 utvidgas avgiftsplikten till att även inkludera mindre transportfordon från 3,5 ton.